gs1 databar expanderad staplad streckkodsgenerator

exempel :

klar

Installera QRCode Generator Chrome Extension?