gs1 databar trunkerad streckkodsgenerator

exempel :

klar

Installera QRCode Generator Chrome Extension?